Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jak s nimi nakládáme?

Čí osobní údaje zpracováváme?

Pokud jste náš zákazník nebo obchodní partner, který s námi byl již ve styku, případně jste se přihlásil k našemu newsletteru, je pravděpodobné, že Vaše osobní údaje v našich databázích zpracováváme.

Jak jsme se ke zpracovávaným osobním údajům dostali?

Nejčastěji se k nám osobní údaje fyzických osob dostávají z registrací zákaznických účtů do našeho e-shopu a následných objednávek. Pokud se pohybujete na našem webu, je pro některé jeho funkce nutné využívat tzv. Cookies. Pro některé funkce webu jsou Cookies nezbytné a pro některé je v zájmu co největší uživatelského pohodlí vhodné Cookies využívat. Nechcete i tak být sledování? Stačí odvolat souhlas s ukládáním Cookies ve svém webovém prohlížeči. Osobní údaje našich obchodních partnerů získáváme zejména na základě vzájemné výměny kontaktů na konferencích či obchodních schůzkách. Děláme maximum pro to, aby takto získané osobní údaje byly ve vztahu k subjektům neustále aktuální a správné.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Snažíme se zcela z praktických důvodů zpracovávat co nejméně osobních údajů, ale úplně se zpracování vyhnout nedá. Zpracováváme tak zejména osobní údaje, které potřebujeme pro uskutečnění objednávky a následného plnění kupní smlouvy, tedy ve vztahu k fyzickým osobám například jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vzájemnou písemnou komunikaci, které s námi jménem zákazníka jednají. Pokud jste náš registrovaný zákazník, evidujeme i Vaši nákupní historii, zejména kvůli případným reklamacím či uplatnění práva z vadného plnění.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Zpravidla uchováváme údaje registrovaných zákazníků po dobu aktivní registrace. Nechcete být dále registrováni? Váš uživatelský účet lze snadno smazat. Zákon nám však ukládá povinnost uchovávat některé účetní doklady po dobu od 3 do 10 let od ukončení účetního období, ve kterém byla daná transakce uskutečněna. Proto nemůžeme veškeré Vaše osobní údaje smazat hned po ukončení služby ani bezprostředně po Vašem vyzvání. V souvislosti s obchodním stykem také i po naplnění předmětu kupní smlouvy či pro účely jiného obchodně relevantního jednání uchováváme případnou vzájemnou e-mailovou komunikaci po dobu doporučovanou právními předpisy pro archivnictví.

Zákonná výjimka nám umožňuje zasílat stávajícím zákazníkům a obchodním partnerům obchodní sdělení související s předmětem vzájemného obchodního vztahu. Pokud si ale nepřejete, abychom Vaše údaje využívali k rozesílání obchodních sdělení, nic takového samozřejmě dělat nebudeme a proto můžete snadno svůj e-mail z odběru vyřadit. V případě, že Vaše osobní údaje budeme potřebovat kvůli ochraně našich právních zájmů nebo naopak k plnění povinností, jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje i po delší dobu, takové situace ale nebudou pravidlem.

Mohou námi zpracovávané osobní údaje zneužity?

Přijali jsme přiměřená opatření, které riziko zneužití či úniku Vašich osobních údajů podstatným způsobem omezují. K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený a předem určený počet osob, naše IT systémy jsou chráněny antivirovým software a nacházejí se ve fyzicky zabezpečených objektech. Kdo konkrétně má ale k takto zpracovávaným osobním údajům přístup? Pokud se registrujete do našeho e-shopu, případně s námi uzavíráte kupní smlouvu, dostanou se Vaše osobní údaje do obchodního oddělení a dále dle zvolené formy platby a dopravy externím společnostem, jako jsou např. poskytovatelé poštovních služeb či účetní společnost. V případě, že je nutné vzhledem k povaze poskytovaných služeb nutné smlouvu upravit či řešit případný vzniklý spor, mohou se zpracovávané osobní údaje dostat i k externím poskytovatelům právních služeb. S našimi zaměstnanci a externími dodavateli máme uzavřené dohody o mlčenlivosti a máme smluvně nastavené záruky týkající se zpracování osobních údajů. K nežádoucímu úniku nebo zneužití Vašich osobních údajů by tedy nemělo dojít.

Jsou zpracovávané osobní údaje předávány dalším osobám?

K zajištění funkcí našeho e-shopu a chodu společnosti využíváme externí dodavatele, tudíž mimo naše kmenové zaměstnance předáváme některé Vaše osobní údaje související s fakturací také externí účetní společnosti. Dále předáváme osobní údaje externím společnostem, které na základě Vámi zvoleného způsobu platby a dodání zajišťují plnění smlouvy. Abychom mohli pravidelně zlepšovat naše služby, využíváme program „Ověřeno zákazníky“, kdy je v případě přístupu z portálu Heureka předávána informace, že jste se k nám dostali skrze našeho smluvního partnera. Dále na základě tohoto programu můžeme předávat informace o Vašem nákupu a Vaší e-mailové adrese, abychom zjistili spokojenost s našimi službami. Pokud podmínky poskytování služeb některého z našich dodavatelů nevyžadují zpracování osobních údajů, což je však vždy předem smluvně ošetřeno, žádná další třetí osoba k nim dále přístup nemá. Nechcete, abychom sledovali přístupy z portálu Heureka a zasílali Vám informace o novinkách a slevách, případně dotazníky spokojenosti? Stačí odvolat souhlas s Cookies ve svém webovém prohlížeči a dále jednoduše odhlásit e-mail z našeho kontaktního listu a nic Vám my ani náš smluvní partner zasílat nebudeme.

Potřebujeme ke každému zpracování Váš souhlas?

I zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů umožňoval zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, než je souhlas. Zbytečnému nadužívání souhlasů však vznikla zavádějící představa, že bez jeho udělení nelze osobní údaje zpracovávat. Většinu osobních údajů tedy opravdu zpracováváme na základě smlouvy či souvisejících zákonných povinností. Dále zpracováváme i osobní údaje na základě našich vlastních oprávněných zájmů či za účelem splnění našich právních povinností. V případě, že některé z osobních údajů nespadají do těchto kategorií, je k jejich zpracování opravdu nutný Váš souhlas, který máte možnost kdykoli odvolat.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Samozřejmě Vám přísluší veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy, zejména však již účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Máte nás možnost požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše údaje zpracováváme, za jakým účelem a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup. Pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje zpracováváme jako neúplné či nesprávné, můžete požadovat nápravu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, máte možnost se na nás obrátit s návrhem na nápravu, případně podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Jaké Cookies používáme?

K provozu našeho e-shopu používáme i tzv. Cookies, tedy miniaturní soubory, které identifikují Váš počítač a pomáhají tak vylepšení některých funkcí webové stránky. Používáme Cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti a zajištění základních funkcí e-shopu, tedy plnění košíku, přihlášení do klientské sekce atd. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde. Při sběru Cookies postupujeme podle doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 22.5.2018, které je dostupné zde. Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů tedy splňuje i pouhé nastavení Vašeho webový prohlížeče parametry souhlasu pro zpracování. Nechcete, aby Vás web pomocí Cookies sledoval? Vypněte souhlas s ukládáním souborů Cookies nebo udělte z obecného souhlasu výjimku pro náš web.

Kde se dozvím o zpracování osobních údajů a mých právech více informací?

Další informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na našem webu a Podmínkách zpracování osobních údajů, které tvoří dodatek všeobecných obchodních podmínek našeho e-shopu. Pokud byste měli další dotazy týkající se zpracování osobních údajů, určitě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]

Nahoru